Pripravujeme

02 Oct 2020

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov u detí vo veku 3 – 7 rokov.

23 Oct 2020

ÚSPORNÝ SPÔSOB MYSLENIA A KONANIA PRI RÝCHLOM DOSAHOVANÍ PRETRVÁVAJÚCICH VÝSLEDKOV V ŤAŽKEJ SITUÁCII

Pre pomáhajúcich profesionálov (psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov v oblasti psychosociálnej rehabilitácie a pod.), manažérov, koučov i jednotlivcov.

Poďme sa spolu naučiť radikálne odlišný spôsob, ako si poradiť s problémami. Aby sme sa my či naši klienti cítili komfortne, sebavedomo, ľahko, vedeli sa sústrediť na riešenie, spolupracovali v teame, cítili sa bezpečne a platne – pretože sme rešpektovaní a sme si vedomí našich kompetencií.