Referencie lektorov

S Inštitútom vzdelávania a psychológie spolupracujeme už od jeho vzniku. Páči sa mi prístup, ako v dialógu s lektorom hľadajú oblasti, ktoré by rozvíjali zručnosti odbornej verejnosti, a tým posilňovali kompetencie v pomáhajúcich profesiách. Samotný priebeh vzdelávania bol pre mňa, ako lektorku, vždy organizačne perfektny zvládnutý a proklientský.

Mgr. Bronislava Pilarčíková