Referencie lektorov

Pokiaľ ste profesionáli, do práce dávate svoje vlastné meno. Je priamo spojené s kvalitou vašej služby. Na tú máte priamy vplyv, čo je pohodlné. Keď však s niekým spolupracujete, dostávate sa do odlišnej zóny. Naraz sa váš 100% vplyv na kvalitu rozplynie. Čo by malo nastúpiť miesto neho, je dôvera. Hodnotové vyladenie. A vzájomná zodpovednosť. Ak patríte k tým profesionálom, ktorí spoluprácu chápu ako vedomé spoluvytváranie postavené v prvom rade na dôvere, ktorí oceňujú dodržovanie dohôd, férový prístup, vysoký štandard, hladkú, jasnú komunikáciu, tak budete maximálne spokojní. Ak však máte vyššie ambície, máte radi presah a hľadáte i ďalší rozmer, ako ľudskosť, človečenskú zrelosť, priateľský prístup, otvorenosť, tvorivé nadšenie a odtlačok srdca, tak ste v Inštitúte vzdelávania a psychológie na správnom mieste.

Mgr. Katarína Bradáč


S Inštitútom vzdelávania a psychológie spolupracujeme už od jeho vzniku. Páči sa mi prístup, ako v dialógu s lektorom hľadajú oblasti, ktoré by rozvíjali zručnosti odbornej verejnosti, a tým posilňovali kompetencie v pomáhajúcich profesiách. Samotný priebeh vzdelávania bol pre mňa, ako lektorku, vždy organizačne perfektny zvládnutý a proklientský.

Mgr. Bronislava Pilarčíková