Kontakty

Ing. Mgr. Monika Líšková
Predseda občianského združenia
Mobil: 0904390999

Vyštudovala som Krízový manažment a Psychológiu. Pracujem v komerčnej oblasti. Zaujímam sa o kariérové poradenstvo, som členkou Združenia pre kariérové poradenstvo, absolvovala som v tejto oblasti viac krátkodobých kurzov a školenie Bilancia kompetencií v zmysle metodiky FECBOP.
Som absolventkou rôznych krátkodobých kurzov a výcviku - Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii.

Mgr. Iveta Tarabová
Podpredseda občianského združenia
Mobil: 0949670650

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu a po skončení štúdia som pracovala ako psychologička v detskom domove. Aktuálne pracujem na pozícií psychológa s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi. Absolvovala som výcvikový program Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, Prípravu na vykonávanie náhradnej starostlivosti v profesionálnej rodine, Výcvik terapie hrou a filiálnej terapie a Výcvik na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii. Som absolventkou rôznych krátkodobých kurzov.

Email: InstitutVAP@gmail.com

Fakturačné údaje:

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Karpatská 3163/4
010 08 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 51637871
DIČ: 2120835123
Nie je platiteľ DPH