Kontakty

Ing. Mgr. Monika Líšková
Predseda občianského združenia
Psychologička
Mobil: 0904390999

Vyštudovala som Krízový manažment a Psychológiu. Pracujem ako psychologička. Zaujímam sa o kariérové poradenstvo, som členkou Združenia pre kariérové poradenstvo, absolvovala som v tejto oblasti viac krátkodobých kurzov a školenie Bilancia kompetencií v zmysle metodiky FECBOP. Som absolventkou rôznych krátkodobých kurzov a výcviku - Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii.

Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA
Podpredseda občianského združenia
Psychologička, lektorka, supervízorka
Mobil: 0949670650

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu a sociálnu prácu. Ako psychologička pracujem od roku 2016. Počas rodičovskej dovolenky som pracovala na čiastočný úväzok v ambulancii klinickej psychológie. Absolvovala som viaceré vzdelávania, napr. Kontrolling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách, výcvikový program Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, Prípravu na vykonávanie náhradnej starostlivosti v profesionálnej rodine, Výcvik terapie hrou a filiálnej terapie, Výcvik na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, akreditovaný 100 hodinový kurz Lektor a akreditovaný 240 hodinový výcvik v Supervízií.

Email: InstitutVAP@gmail.com

Fakturačné údaje:

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Karpatská 3163/4
010 08 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 51637871
DIČ: 2120835123
Nie je platiteľ DPH