Referencie účastníkov

Ďakujem pekne za inšpiratívny a praktický webinár. Vnímam ako veľmi nápomocné Vaše námety na podporu práce s deťmi. Ďakujem aj za podelenie z nápadmi, námetmi a šablónami. Ďakujem.

Monika, sociálny pedagóg


Dobrý deň, chcem sa Vám poďakovať za webinár. Tento týždeň som zhodou okolností bola na troch a v kombinácii s 10 hodinami denne v práci som už naozaj bola extrémne vyčerpaná, a teda neaktívna, ale po dlhej dobe naozaj neľutujem čas strávený na webinári - dala ste mi veľa podnetov a inšpirácie. Pracujem v autistickom centre prevažne s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom 15-18 rokov a rap je pre mňa bežná súčasť terapie (bohužiaľ zvyčajne starý americký), ale doposiaľ som to nejak nevedela uchopiť a pracovať s tým štruktúrovane. Bolo to skôr intuitívne a vedené klientom. Práve Vaše formulácie a štýl, akým aktivity komunikujete s klientom mi dodali chýbajúci systém a ukotvili ma v tom. Ďakujem ešte raz a poprosím Vás o prezentáciu. Pekný večer prajem.

Jana, psychologička


Absolvovanie školenia pod názvom „Multidisciplinárne intervencie v rozvode“ pod vedením Mgr. Vlada Hambálka a Mgr. Zuzky Zimovej mi priniesol hlavne praktické poznanie vnímania konfliktných situácií, do ktorých sa manželia dostávajú pri rozvode, poznanie ako sa v takýchto situáciách môže asi cítiť dieťa. Účasťou na školení a predstavení teórie danej problematiky som sa utvrdila, že riešenie konfliktov manželov pri rozvode s prihliadnutím na zranenosť duše dieťaťa v tomto trojuholníku si vyžaduje skúseného odborníka s dostatkom nadhľadu a empatie. V školení som ocenila hlavne veľa praktických cvičení, spoznala ďalších odborníkov, vymenila skúsenosti a utvrdila som sa v názore potreby riešiť konflikty multidisciplinárne. Ďakujem tiež organizátorkám za vynikajúcu prípravu, občerstvenie a vlastný prínos, čo prispievalo k spríjemneniu ako samotného školenia, tak aj dní J Ďakujem, rada sa zúčastním aj na ďalších pripravovaných vzdelávacích aktivitách J

Katarína, sociálny pracovník


Dobrý deň 🙂 Ďakujem za možnosť zúčastniť sa vašich kurzov. Témy sú aktuálne a najmä oceňujem dostupnosť – jednak miestom (Žilina) ako aj cenou. A zo všetkého najviac oceňujem výber lektorov – najmä čo sa týka detskej kresby 🙂 Ďakujem

Zuzana, psychologička


Ďakujem za možnosť spoznať úžasné bytosti, ktoré zrealizovali školenia so zaujímavými témami aj v meste Žilina. Zvlášť musím oceniť výber lektorky Mgr. Bronislavy Pleškovej. Ďakujem a zároveň sa teším na ďalšie stretnutia.

Denisa, sociálna pracovníčka


Chcem sa Vám velmi pekne poďakovat za workshop Arteterapie 🙂 Bolo to velmi príjemne stretnutie,pani lektorka bola skvelá.Pútavo rozprávala a človek sa aj vela dozvedel 🙂 Velmi uzitočny worshop,aj skvelo zvladnuty,čo sa týka aj občerstvenia aj Vášho prístupu 🙂 Pevne verím,že ešte niečo v podobnom duchu.
Naozaj zanechalo to na mňa pozitívny dojem a vela som sa naučila 🙂 Ďakujem 🙂

Andrea, sociálna pracovníčka v Centre pre liečbu drogových závislosti


Bolo pre mňa prínosom znovu sprítomnenie základov komunikácie, ktorá podporuje zdravú sebahodnotu dieťaťa. „Wake up call“ %co ešte nemám doriešené. Bolo to mega tak, ako to bolo.

Veva, učiteľka v materskej škole