O nás

Inštitút vzdelávania a psychológie

Cieľom Inštitútu vzdelávania a psychológie je podpora a rozvoj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie, rodinnej terapie a zdravého životného štýlu.  V rokoch 2018 a 2019 sa nám podarilo zorganizovať niekoľko odborných kurzov a workshopov. Svojou odbornosťou nás obohatili Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zímová, Mgr. Bronislava Plešková, Mgr. Ľubomíra Lapšanská a ďalší. Organizovali sme aj akcie pre širokú verejnosť zamerané na podporu vzájomných vzťahov medzi členmi rodiny a medziľudských vzťahov.

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z. v médiách

Našu ponuku kurzov sa rozhodol zaradiť do svojho newslettra aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Každá publicita nás nesmierne teší. Printové médiá Hlásnik a Žilinské noviny sa tiež rozhodli publikovať niektoré naše články.