Média

NEWSLETTER VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE

Dátum: 2019

Našu ponuku kurzov sa rozhodol zaradiť do svojho newslettra aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.


STREČNIANSKY HLÁSNIK – STAVALI SME SNEHULIAKOV

Dátum: 2019

Jedným z našich cieľov je podporovať vzájomne vzťahy medzi členmi rodiny a podporovať dobre medziľudské vzťahy. A teda, postavili sme si spoločne snehuliakov. Každá publicita nás nesmierne teší. Printové médium Strečniansky Hlásnik sa tiež rozhodol publikovať naše články.


Žilinské noviny - DEŇ nie(len) pre DETI

Dátum: 2019

Nedeľa 02.06.2019 sa v obci Strečno niesla v rodinnom duchu. Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z. v spolupráci s obcou Strečno organizovali podujatie venované Medzinárodnému dňu detí. Akcia niesla názov DEŇ nie(len) pre DETI. Cieľom podujatia bolo podporiť trávenie spoločného času detí s ich rodinou. Každá publicita nás nesmierne teší. Printové médium Žilinské noviny sa tiež rozhodli publikovať naše články.