DETSKÝ KÚTIK

24 Oct 2021

V roku 2021 Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z. participoval na vzniku Detského kútika v Strečne v penzióne Irenka. Detský kútik bol vytvorený za účelom poskytnutia priestoru pre rodičov s deťmi s možnosťou využitia ponuky občerstvenia. Ďalej sme tam bezplatne realizovali Herničku a v spolupráci s Aničkou aj angličtinu pre najmenších.

DETSKÝ KÚTIK DETSKÝ KÚTIK DETSKÝ KÚTIK DETSKÝ KÚTIK DETSKÝ KÚTIK