Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

24 Aug 2019

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky