TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa

25 Jan 2019 - 26 Jan 2019

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania. Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda opakovane narušovaná zlostným, výbušným, konfliktným správaním dieťaťa, väčšinou robíme všetko pre to, aby bola čo najrýchlejšie opäť nastolená harmónia. Netreba však pritvrdzovať tresty, kričať a rýchlo hľadať vinníkov. Spôsobov ako reagovať ináč je niekoľko. Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú už onálepkované (alebo ich to čoskoro čaká) statusom agresora. Dobre zvolená aktivita preto môže byť účinným nástrojom pre rozvoj najmä sebaúcty detí, o ktorej sa odborníci na pedagogiku zhodujú, že by mala byť cieľom výchovy a vzdelávania.

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa