Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou

15 Mar 2019

Komentovaný diktát je metóda, ktorá rešpektuje sled špecifických funkcií mozgu, bežne používaných pri písaní. Vieme ňou dosiahnuť nápravu už fixovaných nesprávnych návykov a reedukáciu porúch učenia dysgrafiu a dysortografiu pri dennej starostlivosti do 3 – 4 mesiacov. Vzdelávanie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti sa budeme venovať osvojovaniu správneho písania detí so špecifickými potrebami v prvom ročníku. V mojej pedagogickej praxi som mala veľa takých detí. Za všetky ako príklad uvediem chlapca, ktorý bol nehovoriaci, autista, epi záchvaty a iQ v hraničnom pásme. Toto dieťa vedené metódou Komentovaný diktát po tretí ročník bol schopný písať bezchybne. V druhej časti podrobne rozoberieme jednotlivé špecifické funkcie mozgu, ktoré používame pri zápise na diktát. Ich rozvíjanie je priamou súčasťou tejto metódy. Tvoria osnovu, ktorej keď sa držíme, jednoducho a zrozumitelne dieťa vedieme k správnemu písaniu, k radosti z úspechu a zo svojho písomného prejavu.

Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou