Prihláška

Povinné údaje
Článok nenájdený
01 Jan 1970
00,-€

Nepovinné údaje - v prípade, že Vám kurz hradí zamestnávateľPODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ

Vaša prihláška bude potvrdená po prijatí platby, faktúru obdržíte pri registrácií na kurze. Presné inštrukcie k organizácií kurzu dostane e-mailom cca dva týždne pred kurzom. Prosíme Vás o zaslanie uvedených údajov k vystaveniu faktúry (vid. nižšie), prípadne zálohovej faktúry. Napíšte prosím, či je potrebné vystaviť zálohovú faktúru pre zamestnávateľa. Vybrané údaje uvedieme aj na certifikáte o absolvovaní kurzu. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na Vašu účasť. Inštitút vzdelávania s psychológie, o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu Inštitútu vzdelávania a psychológie, o.z.: SK57 5600 0000 0053 6371 3002. Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.
Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 50 %, po odhlásení sa menej než 30 dní pred začatím kurzu je storno poplatok 100%. Je možnosť za seba zaslať i náhradu, prosíme však o ohlásení tejto skutočnosti vopred.