TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024

21 Jun 2024

Solution focused je etablovaný prístup v pomáhajúcich profesiách. Už vo svojom názve obsahuje podstatu svojej filozofie – orientáciu na riešenie. Mnoho ľudí totiž pozná́ dôverne svoj problém, avšak týmto poznaním nezažíva od neho úľavu. Často s prekvapením zisťujeme, aké ťažké je odpovedať na zdanlivo jednoduchú otázku:" Čo chceš namiesto svojho problému? Ako vyzerá konkrétne tvoja želaná budúcnosť, keď problém nie je prítomný?" Púha neprítomnosť problému totiž nepopisuje plnohodnotne želanú budúcnosť, ani cestu k nej. Ani to, že analyzujeme a dôkladne skúmame klientov problém neznamená, že vytvárame riešenie.

TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2023/2024