AKTIVITA PRE DETI S MENTÁLNYM A TELESNÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE PRE DETI A RODINY

01 Oct 2022

Deti využívali prvky artefiletiky, muzikofiletiky a arteterapie. V úvode aktivity sme sa zamerali na rozvoj jemnej motoriky, rozhýbanie rúk, prepájanie hemisfér, číselné operácie do 10, kategorizáciu farieb. Cieľom ďalších aktivít bola práca a spoznávanie rozličných materiálov, koordinácia oko-ruka, tréning pozornosti a sústredenia, rozlišovanie tvarov, priestorová orientácia, uvoľnenie napätia.

AKTIVITA PRE DETI S MENTÁLNYM A TELESNÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE PRE DETI A RODINY AKTIVITA PRE DETI S MENTÁLNYM A TELESNÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE PRE DETI A RODINY