PREVENTÍVNY PROGRAM FORMOU ARTEFILETIKY V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE

08 Nov 2021

Dňa 08.11.2021 sa deti z Centra pre deti a rodiny zúčastnili preventívneho programu Načo je nám Prvá pomoc, ktorý bol vedený lektorkami z Inštitútu vzdelávania a psychológie, o.z.. Preventívny program prebiehal formou artefiletiky v kontexte rapovej terapie. Analýzu rapových piesní využívame ako jednu z intervenčných metód počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi a poskytujeme im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom. Rapová terapia je v zahraničí využívaná ako bežný intervenčný prostriedok s mládežou.

PREVENTÍVNY PROGRAM FORMOU ARTEFILETIKY V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE