SYNDRÓM VYHORENIA

08 Sep 2020

Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažkostí je dovolená len klientom a v nijakom prípade pomáhajúcim profesionálom. V žiadnej profesijnej skupine sa vlastné psychické problémy pracovníkov tak nebagatelizujú a nezastierajú ako v pomáhajúcich profesiách. Jedným z mnohých dôsledkov je únava a vyhorenie. Prevenciu proti „syndrómu pomocníka“ možno napĺňať v dvoch líniách. Je dôležité, aby sa tí, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách uvedomili svoje vnútorné stránky motívov pomáhať. Druhou líniou je, aby disponovali žiaducimi sociálnymi kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej interakcii s druhými.

A práve tieto témy budú súčasťou workshopu:

Ako pomáhať iným a neublížiť sebe. V centre pozornosti workshopu bude okrem iného zvnútorňovanie kvalít ako kongruencia, akceptácia a empatia, v dôsledku ktorých si vytvárame zdravý vzťah k sebe a súčasne k druhým.

KEDY: 08.09.2020, utorok (08:30 hod – 15:30 hod)

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

LEKTOR: Ivana Gallová, PhD., klinická psychologička, supervízorka, vysokoškolská pedagogička

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom ako aj študentom a študentkám príslušných odborov.

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa