TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020

08 Nov 2019 - 12 Sep 2020

Solution Focused prístup, ktorého zakladateľmi sú Insoo Kim Berg a Steve de Shazer, nás priamo privádza k riešeniu, jednoducho a v krátkodobom horizonte a to príjemným, kreatívnym a zaujímavým spôsobom. Vytvára bezpečné a rešpektujúce prostredie, aby sa riešenia mohli zrodiť. Opiera sa o silu procesu a tiež rozvíja sebadôveru a vzťahy. Ide predovšetkým o tréning rozvoja špecifickej mentálnej zručnosti, vybudovanej na paradigme v myslení: presun od problému ku konštruovaniu a rozvoju riešenia, keď sa potrebujeme my či naši klienti popasovať s náročnou pracovnou alebo komunikačnou alebo osobnou výzvou a to bez „ANALÝZY PROBLÉMU”.

TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020 TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020