TRÉNING „SOLUTION FOCUSED APPROACH“

23 Oct 2020

ÚSPORNÝ SPÔSOB MYSLENIA A KONANIA PRI RÝCHLOM DOSAHOVANÍ PRETRVÁVAJÚCICH VÝSLEDKOV V ŤAŽKEJ SITUÁCII

Pre pomáhajúcich profesionálov (psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov v oblasti psychosociálnej rehabilitácie a pod.), manažérov, koučov i jednotlivcov.

Poďme sa spolu naučiť radikálne odlišný spôsob, ako si poradiť s problémami. Aby sme sa my či naši klienti cítili komfortne, sebavedomo, ľahko, vedeli sa sústrediť na riešenie, spolupracovali v teame, cítili sa bezpečne a platne – pretože sme rešpektovaní a sme si vedomí našich kompetencií.

Solution Focused (SF) prístup, ktorého zakladateľmi sú Insoo Kim Berg a Steve de Shazer, nás priamo privádza k riešeniu, jednoducho a v krátkodobom horizonte a to príjemným, kreatívnyma zaujímavým spôsobom. Vytvára bezpečné a rešpektujúce prostredie, aby sa riešenia mohli zrodiť. Opiera sa o silu procesu a tiež rozvíja sebadôveru a vzťahy.

Ide predovšetkým o tréning rozvoja špecifickej mentálnej zručnosti, vybudovanej na paradigme v myslení: presun od problému ku konštruovaniu a rozvoju riešenia, keď sa potrebujeme my či naši klienti popasovať s náročnou pracovnou alebo komunikačnou alebo osobnou výzvou a to bez „ANALÝZY PROBLÉMU”

Ako je to možné? Ako hovorí Steve de Shazer: “Rozprávanie o probléme rozvíja problémy – rozprávanie o riešení vytvára riešenia”. A: „Ak potrebujete otvoriť zamknuté dvere, nepotrebujete analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do zámku pasuje.“ Práve toto býva na tréningu jeden z najzaujímavejších zážitkov.

Krajinu problému poznáme dôverne a vieme popísať každé jej zákutie – no často vieme málo o krajine toho, čo chceme MIESTO problému. O krajine „Želanej budúcnosti“. Tieto dve krajiny bývajú na odlišných kontinentoch a pre popis tej druhej nestačí povedať, že tam je problém neprítomný. To by bola biela mapa. Treba nakresliť inú, novú a podrobnú mapu, aby človek vedel, ktorým smerom sa vydať, ako sa tam dostať i podľa čoho pozná, že tam už je. O čom nevieme myslieť, to neexistuje. A každý je kompetentný vytvoriť takú mapu, aj keď to zatiaľ neurobil. A dostať sa do krajiny, ktorú zobrazuje. (Katarína Bradáč)

SF nám pomáha obrátiť sa chrbtom k tomu, čo nefunguje a nepotrebujeme to, ujasniť si želaný stav a smer, prispieva k upevneniu našich silných stránok a fungujúcich stratégií a uschopňuje nás k okamžitej efektívnej akcii pre dosiahnutie udržateľného riešenia, po malých krokoch, v krátkom čase.

Osvojíte si SF princípy – pre pochopenie PREČO a SF modely a techniky – pre naučenie sa AKO ich použiť. Budeme sa učiť cez vlastnú skúsenosť pomocou cvičení a sebaskúsenosti so zachovaním súkromia. Prinesie vám to ľahkosť pre každodenné využitie v pracovnom či osobnom živote už v začiatkoch tréningu. Najdôležitejšou však stále ostáva schopnosť zmeniť paradigmu vlastného myslenia, ktorú sa spolu poctivo naučíme.

Je to veľké dobrodružstvo, ktorým zmena myslenia vždy je.
Lektor: Mgr. Katarína Bradáč
Miesto konania: Žilina

Termíny: 15.01.2021–16.01.2021, 26.02.2021– 27.02.2021, 09.04.2021–10.04.2021, 14.05.2021-15.05.2021, 18.06.2021-19.06.2021

Bližšie informácie o tréningu Vám radi zašleme e-mailom, neváhajte nás kontaktovať na institutvap@gmail.com

Cena: 1250 EUR (v prípade platby jednorazovo), 1299 EUR (v prípade platby na splátky)

Prihlásiť sa