AKO ZADÁVAŤ HRANICE - OBSADENÉ

18 Mar 2020

Témou workshopu je psychologický význam hraníc, hranice a vzťah, práca s pravidlami.

KEDY: 18.03.2020 (09:00 hod – 15:30 hod)
KDE: Žilina
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €
LEKTOR: Mgr. Zuzana Zimová, teoreticky aj prakticky sa špecializuje na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko – psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, psychológom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom ako aj študentom a študentkám príslušných odborov.

Počet účastníkov je obmezený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.