PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA

20 Feb 2020

Workshop Práca s deťmi s poruchami správania sa konal 20.02.2020 v Žiline pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Zimovej. Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA