Práca s dieťaťom s poruchami správania v Žiline s lektorkou Mgr.Zuzanou Zimovou

04 Oct 2018

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Práca s dieťaťom s poruchami správania v Žiline s lektorkou Mgr.Zuzanou Zimovou