Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou

07 Mar 2019 - 08 Mar 2019

Predstavenie a precvičenie si vybraných kľúčových kompetencií odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti. Workshop viedli lektori Coachingplus, psychoterapeuti a supervízori s dlhoročnou praxou v oblasti školstva a sociálnoprávnej ochrany detí, Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová.

Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou