Detská kresba ako nástroj diagnostiky v Žiline s lektorkou Mgr.Bronislavou Pleškovou

21 Sep 2018 - 22 Sep 2018

Workshop predstavil viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách sme si ukázali špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Zámerom workshopu bolo i predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce arteterapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

Detská kresba ako nástroj diagnostiky v Žiline s lektorkou Mgr.Bronislavou Pleškovou