ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

07 Feb 2020

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí. Arteterapia využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné.

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI