ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

07 Feb 2020

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí.

Arteterapia využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné.

KEDY: 07.02.2020 (08:00 hod – 15:00 hod)

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

LEKTOR: Mgr. Broislava Plešková

Obsahové zameranie kurzu: ● možnosti využitia arteterapie pri práci s klientmi v seniorskom veku ● príprava a priebeh individuálneho alebo skupinového arteterapeutického a artefiletického stretnutia ● ukážka arteterapeutickej práce na konkrétnej kazuistike ● čo si všímať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele ● sebaskúsenostné arteterapeutické techniky ● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v seniorskom veku ● vhodné techniky a témy určené seniorom

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií (predovšetkým pracujúcim so seniormi v DSS alebo stacionároch) ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre osobnostný rast, alebo by radi využili dané techniky v domácom prostredí s blízkymi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa