ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE

14 Dec 2018

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE