Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou

22 Jun 2018

Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou